Parovod Vřesová-Nejdek

Technické parametry parovodu

Parovod je ve Vřesové napojen na rozvod páry o tlaku 3,5 MPa. Před dodávkou do Nejdku se pára v redukční a chladící stanici upravuje na požadované výstupní parametry. Doprava páry se provádí systémem „trubka v trubce“, plášťové potrubí má průměr 500 mm (v místech kompenzátorů 700 mm), vnitřní parní potrubí má průměr 300 mm. Z Nejdku se vrací kondenzát potrubím z umělé hmoty na bázi pryskyřice. Délka potrubí z RCHS Vřesová do PS Nejdek je 8810 m. Po trase je patnáct odvodňovacích šachet. V Tatrovicích a Černavě jsou na potrubí zaslepené odbočky pro připojení na odběr páry v budoucnu. Parovod je po výstupu ze Vřesové uložen v zemi kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky.

Vznik parovodu Vřesová-Nejdek

Protože parovod Vřesová–Nejdek, který naše firma provozuje, je unikátním stavebním dílem, rozhodli jsme se pro Vás připravit krátké shrnutí toho, co dopomohlo k jeho vzniku. Pokud máte zájem, můžete si k jednotlivým bodům nechat zobrazit podrobnosti a mediální soubory.