Vyhodnocování nabídek

Uzávěrka předkládání nabídek byla stanovena na 27. 4. 1995 do 12 hodin. Nabídku zpracovalo jedenáct firem; dvojnásobek, než se očekávalo. Zástupci firem se s nabídkami dostavili osobně, dva až po 12. hodině a jejich nabídky nebyly proto přijaty. „Otevírání obálek“ (tj. předložených nabídek; každá vážila tři až pět kilogramů) bylo zahájeno přesně ve 12 hodin za přítomnosti notáře, který provedl úřední zápis. Komisi předsedal Ing. Vítek, který byl v té době vedoucím Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Nejdek a za město plnil funkci manažera projektu parovodu Vřesová – Nejdek. Členy přijímací komise byli zástupce Ministerstva hospodářství ČR a zástupce poradenské firmy E-Consult, s.r.o., Praha.

42 Vitek
Ing. Vítek

Z devíti nabídek, u kterých komise posuzovala způsobilost pro další výběrové řízení, byly dvě vyřazeny, protože neobsahovaly všechny potřebné dokumenty. Nabídkové ceny u sedmi dále postupujících nabídek se pohybovaly v rozpětí 330 až 451 mil. Kč.

6. 6. 1995 v 11 hodin se na Městském úřadě v Nejdku konalo zasedání sedmičlenné vyhodnocovací komise, která byla složena ze zástupců Ministerstva hospodářství ČR, Okresního úřadu Karlovy Vary, Sokolovské uhelné, a.s. Vřesová (změna názvu od 1. 1. 1995), firmy E-Consult, s.r.o. Praha, města Nejdek a zástupkyně EU. Předsedou komise byl ing. Lubomír Vítek. Komise projednala jednotlivé nabídky a stanovila jejich pořadí. Na prvním místě byla vyhodnocena nabídka firmy IPS Karlovy Vary, a.s. Vyhodnocení bylo provedeno podle pravidel EU.