Veřejná soutěž

V únoru 1995 byly zveřejněny inzeráty s výzvou zájemcům na předkládání nabídek na provedení stavby. Inzerát vyšel v časopisu EU (Official Journal of the EU), Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku.

24. 2. 1995 byl zahájen prodej nabídkové dokumentace. Zájem předčil očekávání. První den bylo prodáno patnáct souborů, celkem jich bylo prodáno dvacet sedm.

14. 3. 1995 byla pro uchazeče o stavbu zorganizována pochůzka po trase parovodu. Zúčastnilo se jí šedesát zástupců z dvaceti pěti firem.

27. 3. 1995 se konala v malém kinosále v Nejdku konference pro zájemce o stavbu. Zúčastnilo se jí sedmdesát zástupců dvaceti sedmi firem. Účelem konference bylo vysvětlit jednotlivé části nabídkové dokumentace a zodpovědět dotazy.