Spuštění parovodu

Pára ze vřesovské teplárny byla do Nejdku puštěna poprvé ve čtvrtek 24. 7. 1997. Smlouva o dodávce tepla byla se SU a.s. podepsána v Nejdku dne 21. 8. 1997. Za město Nejdek smlovu podepsal starosta Mgr. Michálek, za SU, a.s. Miroslav Mutínský, vedoucí vřesovské teplárny.

44 Michalek 46 Mutinsky
Mgr. Michálek, Miroslav Mutínský

Potrubí bylo provozováno se sníženou teplotou páry, protože po trase parovodu stále probíhalo vakuování meziprostoru mezi parním a plášťovým potrubím. Je při něm odsávána vlhkost a snížen tlak asi na 80 % vakua. Tím je dosažen tepelně izolační účinek meziprostoru. Vakuum se firmě Fernwärme dlouho nedařilo dostat na potřebnou hodnotu, při které je možno navýšit teplotu páry na požadovaných asi 200 °C v předávací stanici v Nejdku. Z pláště potrubí stále vytékala voda. Vyvolávalo to obavu před blížící se zimou. Po trase byly v provozu nasazeny současně až čtyři vakuovací soupravy. Po dlouhém a namáhavém hledání se podařilo závadu najít a odstranit až v říjnu 1997, naštěstí ještě včas před nástupem mrazů. Na zaslepené odbočce parovodu v údolí v Černavě byl nalezen vadný svár. Netěsností se dostávala pára do meziprostoru mezi parním a plášťovým potrubím a znemožňovala tak jeho vakuování. Vina byla na straně dodavatele potrubí, firmy Fernwärme.