Sepsání smlouvy s IPS

21. 9. 1995 byla v Praze na Ministerstvu hospodářství podepsána mezi městem Nejdek a IPS Karlovy Vary, a.s. smlouva o provedení stavby parovodu. Za město Nejdek smlouvu podepsal starosta Mgr. Milan Michálek, za IPS její generální ředitel Ing. Oldřich Běleja. Podpisu smlouvy byl přítomen chargé d´affaires Evropské komise v Praze pan Gerhard Sabathil, dále náměstek ministra hospodářství ing. arch. Mencl a ředitel odboru přeshraniční spolupráce Ministerstva hospodářství ing. arch. Mundil.

44 Michalek 49 Sabathil50 Mundil
Mgr. Milan Michálek, Gerhard Sabathil, ing. arch. Mundil

12. a 18. 10. 1995 bylo firmou IPS provedeno převzetí staveniště pochůzkou po trase parovodu, které se zúčastnili zástupci IPS, města Nejdek a Sokolovské uhelné, a.s. Vřesová.

01 Smlouvapraha