První debaty

Organizace zainteresované na dodávce páry ze Vřesové, tj. město Nejdek, podniky Vlnap, Metalis a PK Vřesová, byly s návrhem seznámeny dopisem ze dne 25. 10. 1990 a pozvány ke společnému jednání ve Vřesové na den 31. 10. 1990.

Po této dohodě započaly přípravné práce. Prováděly je odborné útvary PK Vřesová, který v této fázi platil veškeré náklady s tím spojené. Z vlastní iniciativy nechal navíc zpracovat studii proveditelnosti u francouzské firmy Districhaleur ze Štrasburku. Obě studie, Energoprojektu i francouzská, podpořily záměr na dodávku páry.

V galerii si můžete prohlédnout zvací dopis a prezenční listinu.