Pozitivní důsledky pro město

Souběžně s pracemi na parovodu provádělo město Nejdek prostřednistvím odboru teplofikace a VaK rekonstrukce jednotlivých výměníkových stanic a rozvodů tepla ve městě. Tyto rekonstrukce byly umožněny díky čerpání statních dotací k ceně tepla.

Byly modernizovány výměníkové stanice a tepelné sítě v Okružní ulici, na sídlišti Rolavská, Lipová, Gagarinova a výměník u Metalisu. Z něho byl připojen horkovodem objekt technických služeb města, Kulturní dům a několik rodinných domků v ulici Závodu míru, zrušena kotelna polikliniky a provedeno připojení na výměník Rolavská. Kotelna na sídlišti 9. května byla přeměněna na výměníkovou stanici, ve škole na náměstí byl místo kotelny také vybudován výměník, ze kterého pokračují nové rozvody do rekonstruovaného výměníku za restaurací Bílý kůň. Z něj jsou napojeny budovy Městského úřadu a nákupní středisko Albert.

Teplo, které tyto kotelny vyráběly, bylo nahrazeno teplem ze Vřesové. Následně došlo ke snížení celkového množství škodlivých emisí v ovzduší města a jeho okolí o 1640 T/rok. Týká se to oblasti asi 15 000 lidí až k hranicím s německým Saskem. V průměru se zlepšil stav ovzduší v Nejdku a okolí proti roku 1996 v emisích síry (SO2) o 78 %, v tuhých látkách a prachu o 45 %.