Komplikace s přípravou

V průběhu dalších jednání se střídala období optimismu s totální beznadějí. Ukázalo se, že podniky Vlnap a Metalis na akci nemají dostatek finančních prostředků. Došlo k tomu, že tehdejší starosta Nejdku pan Jiří Bydžovský musel v Karlovarských novinách veřejnosti oznámit, že město od vybudování parovodu ustupuje, protože se nepodařilo shromáždit potřebné investiční prostředky. Město samotné však v té době mělo již smluvně zabezpečeno 36 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽPČR) a od PK Vřesová příslib 52 mil. Kč. To však na stavbu parovodu nestačilo.

Ani v době kdy se celý záměr zdál být pohřben, PK Vřesová nepřestal v pracích na přípravě stavby. Ačkoli od a.s. Vlnap dostal dopis ze dne 21. 5. 1991 s výzvou o pozastavení prací na dalším stupni projektové dokumentace, statutární zástupce PK Vřesové odpověděl, že podnik v pracích pokračuje i za cenu rizika, že bude v případě odstoupení Vlnapu PK Vřesová hradit vynaložené náklady sám.
V galerii si můžete prohlédnout dopis PK Vřesová.

Tento postup PK Vřesová byl pro další vývoj událostí rozhodující. To, že byla připravena potřebná předprojektová dokumentace, umožnilo městu požádat o zařazení akce do regionálního programu PHARE CBC Evropské unie v roce 1994. V polovině července 1994 byla akce Parovod Vřesová – Nejdek řídícím výborem programu PHARE zařazena do seznamu přijatých akcí. Město Nejdek bylo jako jediná municipalita příjemcem dotace v přepočtu 167 mil. Kč a stalo se investorem akce. Výše získané dotace umožnila projektovat parovod na soudobé špičkové technické úrovni, tj. systém trubka v trubce s uložením v zemi. Další zabezpečování akcí spojených s přípravou stavby bylo třeba provádět podle pravidel Evropské unie. Všechna jednání a dokumenty musely být vedeny v anglickém jazyce. Město najalo poradenskou firmu E-Consult, s.r.o., Praha na vypracování nabídkové dokumentace a textu smlouvy.