Financování

Konečné investiční náklady stavby byly ve smlouvě mezi městem a IPS Karlovy Vary stanoveny na 330 mil. Kč a termín zahájení dodávky tepla do Nejdku na 31. 8. 1996. Představitelům města se podařilo dosáhnout navýšení dotace od PHARE ze 167 mil. Kč na 234,482 mil. Kč. Toto navýšení o více jak 40 % bylo dosaženo po několikerém jednání na Ministerstvu hospodářství v Praze, které za město Nejdek vedl starosta Mgr. Milan Michálek. Rozhodující roli v navýšení dotace od PHARE sehrál ing. arch. Mundil z Ministerstva hospodářství.

44 Michalek50 Mundil
Mgr. Milan Michálek, ing. arch. Mundil

Nashromážděné investiční prostředky měly takovouto skladbu:

Investiční prostředky
dotace PHARE 235,482 mil. Kč tj. 71,4 %
podíl SU,a.s. Vřesová 52,000 mil. Kč 15,8 %
dotace od SFŽPČR 30,000 mil. Kč 9,0 %
půjčka od finančního ústavu 6,518 mil. Kč 2,0 %
bezúročná půjčka od SFŽPČR 6,000 mil. Kč 1,8 %
celkem 330,000 mil. Kč 100 %